Herbak

Internista, Lekarz Pierwszego Kontaktu

2019-12-20T10:01:55+00:00

Interna

Jest to zwykle specjalista, do której udajemy się na konsultacje, zanim wdroży się działania medyczne. Lekarz pierwszego kontaktu – internista jest specjalistą zajmującym się kompleksowo organizmem pacjenta. Diagnozuje, różnicuje i leczy choroby wewnętrzne układowe oraz narządów. Do zadań internisty należy:

  • wykonywanie badań przedmiotowych i podmiotowych pacjenta, kierowanie na badania dodatkowe do lekarzy różnych specjalności oraz laboratoryjne, interpretacja i synteza otrzymanych wyników,
  • diagnozowanie i wspomaganie leczenia (w zespole ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycyny) chorób wewnętrznych układów: krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego, moczowego, wydalniczego, ruchu,
  • wspomaganie w opiece zdrowotnej w przypadku cukrzycy i nowotworów,
  • profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz zapobieganie powikłaniom wynikającym ze schorzeń układowych i narządów,
  • wykonywanie nakłuć, biopsji, iniekcji,
  • pomoc w stanach zagrożenia życia,
  • wykonywanie drobnych zabiegów medycznych, np. cewnikowania, resuscytacji, odessania treści żołądkowej.

W naszej przychodni w Białymstoku oferujemy możliwość skorzystania z pomocy lekarza pierwszego kontaktu, który otwiera wstęp do dalszego leczenia chorób wewnętrznych, jak i skieruje pacjentów do specjalistów w danych dziedzinach. Wizyta u internisty może również być tą ostatnią z tego względu, że niektóre problemy można rozwiązać już na tym etapie, tak aby człowiek mógł cieszyć się szybko dobrym zdrowiem. Innymi słowy – pierwszy kontakt w leczeniu jest niezwykle istotny.

Tel. +48 881 670 007
ul. Kazimierza Pułaskiego 35, 15-337 Białystok

PN-PT: od 8 do 20
SOB: od 8 do 14