Alergologia

2019-10-04T19:18:35+00:00

Alergologia

W ciągu ostatnich 40 lat obserwujemy gwałtowny wzrost liczby zgłaszanych alergii. Naszym celem jest pomoc pacjentom w diagnozowaniu i leczeniu różnych rodzajów alergii. 

Nasz zespół zapewnia porady ekspertów z zakresu alergologii a we współpracującym laboratorium posiadamy testy diagnostyczne umożliwiające potwierdzenie lub wykluczenie poszczególnych rodzajów alergii. Porada specjalistyczna obejmuje pomoc w zrozumieniu alergii i jej przyczyn, wyjaśnienie, których pokarmów czy czynników należy unikać. 

Częstym rodzajem alergii jest też alergia wziewna. Wielokrotnie jest praktycznie niemożliwe, aby uniknąć niektórych alergenów, zwłaszcza tych, które są w powietrzu. Są jednak rzeczy, które można zrobić, aby zmniejszyć narażenie, a przynajmniej być świadomym, kiedy i gdzie będą obecne takie alergeny. W naszym centrum możemy zapoznać Państwa z kalendarzem pylenia roślin, sposobami zmniejszenia narażenia na roztocza (specjalistyczna pościel czy systemy filtrowania powierza). Pomagamy także łagodzić objawy uporczywych objawów alergii wziewnej. 

Nasz alergolog dobierze również odpowiednie leczenie w przypadku astmy oskrzelowej czy przewlekłej choroby obturacyjnej płuc. Systematyczne wizyty i kontrole umożliwią Państwu komfortowe funkcjonowanie w trudnych dla Państwa okresach. 

Jeżeli wystąpi taka konieczność skierujemy Państwa na specjalistyczne odczulanie. 

dr n med. Roman Skiepko

Tel. +48 881 670 007, ul. Kazimierza Pułaskiego 35, 15-337 Białystok

PN-PT: od 8 do 20, SOB: od 8 do 14